Ирина Муштина, CF.Digital: «Основная задача ритейла и e-commerce — минимизация времени» Мнения

15 February 2017